umberto
umberto

fragment uit een strip-essay over zintuigen, voor een boek waarvan tijn de titel vergeten is en dat hij niet kan vinden in zijn boekenkast. met in de hoofdrol umberto.