school

illustratie bij een artikel over tamelijk levendige leerlingen.