olifant veilig verkeer zebrapad kind

affiche voor een veilig-verkeerscampagne.

helaas bleek de campagne geen succes, want de kinderen (in elk geval die in deze buurt) volgen volstrekt niet het voorbeeld van de tekening.